Copyright 2017 - CENTR PCO s.r.o.

Legislativa

aneb právo a pořádek. . .

 

Legislativa a kamerové systémyKamerový Systém (KS) může v závislosti na svém nastavení, resp. konfiguraci podléhat zákonným povinnostem, a to zejména Zákonu o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve kterém se mj. praví (výňatek, upraveno):

Provozování kamerového systému je považováno za zpracování osobních údajů, jestliže je vedle kamerového sledování prováděn také záznam pořizovaných záběrů. V záznamovém zařízení jsou uchovávány informace pro účely identifikace fyzických osob v souvislosti s určitým jednáním nebo informace, které pomáhají při vyšetřování mimořádných situací (např. požár apod.). Obrazové a zvukové údaje uchovávané v záznamovém zařízení jsou osobními údaji za předpokladu, že na základě těchto záznamů lze přímo či nepřímo identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Fyzická osoba je identifikovatelná, pokud ze snímku,
na němž je zachycena, jsou patrné její charakteristické rozpoznávací znaky (zejména obličej)
a na základě propojení rozpoznávacích znaků s dalšími disponibilními údaji je možná plná identifikace osoby. Osobní údaj pak ve svém souhrnu tvoří ty identifikátory, které umožňují příslušnou osobu spojit s určitým, na snímku zachyceným, jednáním.

V tomto případě zákon č. 101/2000 Sb. ukládá Oznamovací povinnost, tedy kdokoli provozuje takový KS, stává se Správcem osobních údajů a musí se registrovat u Úřadu pro Ochranu Osobních údajů (ÚOOÚ). Dále pro Správce vyplývají povinnost informovat každého (zaměstnance, návštěvníky, klienty apod.) o existenci KS, o právu jeho námitky proti zpracování osobních údajů a další povinnosti. KS obecně musí dále respektovat např. Zákon o ochraně soukromí, Listinu základních práv a svobod a podobné dotčené legislativní normy.

Veškeré informace o těchto povinnostech lze získat na webové adrese www.uoou.cz. Zde je rovněž možné registraci KS provést. S přihlédnutím k tomu, že se jedná o časově poměrně náročný úkol (zejména při první registraci) s potřebou prostudovat příslušný zákon a vypracovat dokumentaci s přílohami prokazujícími proškolení apod., nabízí Vám naše společnost vypracování Bezpečnostní směrnice Vašeho kamerového systému a jeho registraci u UOOU na základě Vaší plné moci.

Pokud této naší nabídky využijete, získáte od nás Bezpečnostní směrnici Vašeho kamerového systému, která obsahuje citace příslušných ustanovení Zákona 101/2000 Sb., stanovení Účelu shromažďování osobních dat (další z povinností), specifikaci parametrů KS a přílohy, prokazující proškolení osob apod. Zejména pak provedeme registraci Vašeho KS u UOOU.

Máte-li k této věci jakýkoli dotaz nebo máte zájem o zpracování Bezpečnostní směrnice, neváhejte nás kontaktovat.

Elektronické zabezpečeníALARMY

Rychlý odkaz do sekce elektronického zabezpečení.

Střežení a monitoring vozidelSTŘEŽENÍ VOZIDEL

Rychlý odkaz do sekce s informacemi o monitoringu
a střežení osobních i nákladních vozidel.

Naše tarify a službyTARIFY A SLUŽBY

Rychlý odkaz do sekce s informacemi o našich službách
a nabízených tarifech.

 

 

Pult Centrální Ochrany (PCO)PULT CENTRÁLNÍ OCHRANY

Rychlý odkaz do sekce s informacemi o PCO.

Servisní službySERVIS A ÚDRŽBA

Rychlý odkaz do sekce s informacemi o nabízených servisních službách.

Kontaktní informaceKONTAKTY

Rychlý odkaz do sekce s kontaktními informacemi.

Kamerové systémy (CCTV)KAMEROVÉ SYSTÉMY

Rychlý odkaz do sekce s  kamerovými systémy CCTV.

Dokumenty ke staženíMANUÁLY A NÁVODY

Rychlý odkaz do sekce s dokumenty, manuály a programy ke stažení.